Trn.FirmyVKraji.sk
| katalóg firiem v Trnavskom kraji

EduLink Language School s.r.o.

Kollárova 17, Trnava

Predstavte si alternatívu k tradičnému jazykovému vzdelávaniu... Predstavte si jazykové vzdelávanie, ktoré je efektívne, zábavné, živé a uspokojí nielen Vaše potreby ale aj potreby Vášho dieťaťa. Jazykové vzdelávanie, ktoré je poskytované v starostlivom a priateľskom prostredí, ktoré odzrkadľuje atmosféru zo škôl, univerzít a vzdelávacích centier v zahraničí. Skupina profesionálnych učiteľov zvýši nielen Vašu jazykovú úroveň ako takú, ale je rovnako zameraná na praktické komunikačné schopnosti v danom jazyku, ktoré sa nevyučujú v inštitúciách vyššieho vzdelávania na Slovensku. Jazykové učivo je šité na mieru, aby dokonale pripravilo študentov pre reálne životné situácie. V našej ponuke nájdete kurzy všeobecnej angličtiny a francúzštiny v šiestich stupňoch, kurzy prípravy na vysokoškolskú angličtinu a francúzštinu, FCE a CAE, kurzy obchodnej angličtiny (BEC), detské kurzy angličtiny, kurzy anglickej konverzácie a mnoho ďalších kurzov. EduLink Language School je jazyková škola s komplexným prístupom pre študentov, ktorí sa chcú naučiť hovoriť plynule po anglicky alebo po francúzsky, a ktorí chcú svoj cudzí jazyk používať v reálnom živote. Naša škola venuje svoje úsilie a zdroje na zaistenie vysokohodnotných jazykových služieb, ktoré sú spojené s kvalitnými aktivitami v jazykovom prostredí prispôsobenému na mieru študentom všetkých vekových kategórií. Neustále reagujeme na potreby rodičov a študentov pomocou vynikajúcej starostlivosti, pokročilými učebnými osnovami, flexibilnými programami a obchodnou spoluprácou. Profesionalita našich učiteľov a personálu, efektívna a overená metóda výučby, príjemná atmosféra a tiež služby a starostlivosť, ktorú naši študenti dostávajú, to všetko robí naše jazykové kurzy veľmi populárnymi a úspešnými. Svetový trend je učiť sa cudzí jazyk čo najprirodzenejšou cestou, preto u nás vyučujú výlučne rodení hovorcovia z anglicky a francúzsky hovoriacich krajín. EduLink Language School sa zameriava na kvalitu výučby a výsledky programov, ktoré boli vytvorené na základe Vašich individuálnych potrieb.

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.112 aktívnych dopytov, ku ktorým hľadáme dodávateľov. Zadajte telefónne číslo, zavoláme vám späť do 15 minút a nájdeme i dopyty pre vás.