xPromotion s.r.o.

Spoločnosť vznikla v roku 2005 a špecializuje sa na činnosti v odbore informatika, konkrétne na vývoj redakčných systémov, jednoduchých aplikácií, webových portálov, predaj komponentov, budovanie infraštruktúry a outsourcing Elektronický obchod Aj Vaša organizácia stojí pred týmto závažným, ale pre Vašu budúcnosť nevyhnutným rozhodnutím! Váš prechod do sveta e-business neznamená len nasadenie nových technológií, ale aj zásadné zmeny v organizácií. Práve elektronický obchod je schopný vytvárať podmienky pre riešenie už existujúcich problémov v symbióze s virtuálnym svetom internetu a zabezpečiť úspešnú budúcnosť pre organizácie. Tvorba softvéru Spoločnosť xPromotion s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2005 a zaoberá sa tvorbou špecializovaných informačných systémov, tvorbou internetových aplikácií a softvéru na objednávku, kompletným outsourcingom iných subjektov, zberom údajov, analýzou a návrhom riešení pre daný klientský subjekt. Tvorba sietí Nástup a využívanie moderných komunikačných technológií a používanie výpočtovej techniky ako jedného zo základných pracovných prostriedkov v dnešnej dobe si vyžaduje použitie vysokovýkonnej a spoľahlivej infraštruktúry. Základným kameňom infraštruktúry je jej fyzická vrstva. Outsourcing Naša spoločnosť ponúka okrem vyššie spomínaných produktov aj outsourcing, pričom základné ciele outsourcingu je možné formulovať v nasledujúcich bodoch... Infraštruktúra Nasadzovaním prostriedkov systémového manažmentu od popredných svetových dodávateľov naša spoločnosť vytvára predpoklady pre zníženie nákladov na prevádzku informačného systému, ako aj pre efektívne a rýchle riešenie vznikajúcich prevádzkových incidentov.


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Predaj a opravy PC

 • Lokalita : Dolná Streda

Predaj a opravy PC

 • Lokalita : Dolná Streda

Zálohovanie dát z harddisku

 • Lokalita : Piešťany

Zálohovanie dát z harddisku

 • Lokalita : Piešťany

Opravy počítačov

 • Lokalita : Piešťany

Opravy počítačov

 • Lokalita : Piešťany

Servis na výpočtovú techniku

 • Lokalita : Piešťany

Servis na výpočtovú techniku

 • Lokalita : Piešťany

Výkup výpočtovej techniky

 • Lokalita : Piešťany

Výkup výpočtovej techniky

 • Lokalita : Piešťany

Opravy LCD monitorov

 • Lokalita : Piešťany

Opravy LCD monitorov

 • Lokalita : Piešťany

Certifikované mazanie dát

 • Lokalita : Piešťany

Certifikované mazanie dát

 • Lokalita : Piešťany

Opravy napájecích zdrojov

 • Lokalita : Piešťany

Opravy napájecích zdrojov

 • Lokalita : Piešťany

Opravy notebookov

 • Lokalita : Piešťany

Opravy notebookov

 • Lokalita : Piešťany

Kontakt

Adresa
Jasná 10, 917 01 Trnava 1
Web
http://www.xpromotion.sk